پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ |
021-88967919

دانلود

نشريه 326، دستورالعمل طراحي و اجراي بتن هاي سبک اتوکلاو شده

نشريه 326، دستورالعمل طراحي و اجراي بتن هاي سبک اتوکلاو شده

پيوست ششم استاندارد 2800، ويرايش چهارم

پيوست ششم استاندارد 2800، ويرايش چهارم

ضابطه 823، دستورالعمل طراحي و اجراي بتن هاي سبک اتوکلاو شده

ضابطه 823، دستورالعمل طراحي و اجراي بتن هاي سبک اتوکلاو شده

معرفي عمومي و فني بتن سبک اتوکلاو شده AAC

معرفي عمومي و فني بتن سبک اتوکلاو شده AAC

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به انجمن صنفی توليدكنندگان بتن سبک اتو كلاو شده در ايران می باشد.